Kamratföreningen Smålandsartillerister • A 6

Kamratföreningen Smålandsartillerister bildades den 6 juni 1936, och är till för dem som känner gemenskap med f.d. Smålands artilleriregemente A6, och dess traditioner.

Föreningens syfte är bland annat:

att vidmakthålla och stärka det kamratskap som många års gemensamma ansträngningar skapat.

att vårda Smålands artilleriregementes och dess församlingstraditioner, samt att vårda A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping.

http://www.a6kamrat.se/