Radiostation 122 • Ra 122

Ra 122 En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.

Ra 122 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.

Har även används av Marinen, där den hade beteckningen 3W FMUK-station m/54.

Utrustningen är uppdelad i två bördor. Apparatenheten, som omfattar sändare, mottagare och vibratoromformare, är insatt i en låda. Denna kopplas fast med snäpplås ovanpå den ackumulatorlåda som driver stationen. Tillbehören förvaras i tre packfickor placerade ovanpå och på vardera sidan om lådan. Detta utgör börda I.

Börda II utgörs av två ackumulatorlådor i reserv, hopkopplade ovanpå varandra med snäpplås.

 

Tekniska data

 

Förrådsbeteckning

M3955-122010 (Tc 96122)

Förrådsbenämning

Ra 122

Sändningsslag

telefoni (FM)

Antenneffekt

EFF 1 ca 0,6 W

EFF 2 ca 3,0 W

Antenn

normalantenn 3,25 m lång stav

marschantenn 1,25 m lång stav

koaxialkontakt för anslutning av matarledning till andra antenntyper

Frekvensomfång

47,0 - 57,0 MHz, (kanal 0 - 100)

Kanal 0 – 10

(47,0 - 48,0 MHz) är även märkta med röda kanalnummer 35 – 40

För samtrafik med Ra 100

kanal 35 - 40

Kanalavstånd

100 kHz

Rörbestyckning

Miniatyrrör

Strömförsörjning

7,2 V från ackumulatorlåda

7,2 V från omformare 102

Vikt

Börda I 22,2 kg, varav ackumulatorlåda 9,2 kg

Börda II 19,8 kg

Tillverkad av

Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Foto

Mats Nässert ©

 

IMG_7500.JPG

Baksidan med bäranordning.

IMG_7501.JPG

Framsidan med skyddskappelt på.

IMG_7502.JPG

Framsidan med skyddskapplet avtaget.

IMG_7503.JPG

Frontpanelen.