Kungl. Norra Smålands regemente • I 12

Smålands regemente, I 12 och I 12/Fo 17 var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade
mellan åren 1928 och 2000. Förbandet var förlagt till Eksjö garnison i Eksjö i Jönköpings län.

Historik

Regementet bildades 1928 som Jönköpings-Kalmar regemente (I 12), detta efter en sammanslagning av Jönköpings
regemente (I 12), och Kalmar regemente (I 21) och förlades samma år till Eksjö. 1948 bytte regementet namn till
Norra Smålands regemente (I 12), men bibehöll sin förläggningsort. Den 1 juli 1974 slogs regementet samman med
Jönköpings försvarsområde (Fo 17) och bildade ett försvarsområdesregemente med beteckningen I 12/Fo 17. När
både Kronobergs regemente (I 11) och Kalmar regemente (Fo 18) avvecklades 1997. Övertog Smålands regemente
ansvaret för Kronobergs försvarsområde (Fo 16) och Kalmar försvarsområde (Fo 18) och kom att integrera det i
Jönköpings försvarsområde, som sen bildade Smålands försvarsområde (Fo 17).
I samband med att Kalmarbrigaden (Smålandsbrigaden) avskildes från regementet den 1 juli 1994 bytte regementet
namn till enbart Smålands regemente med bibehållen förbandsbeteckning. Regementet med Smålandsbrigaden (IB
12) avvecklades genom försvarsbeslutet 2000 och dess minne och traditioner förs idag vidare genom Göta
ingenjörregemente (Ing 2) och Norra Smålandsgruppen (NSG).

I 12 -1927 Jönköpings regemente Jönköping/Skillingaryd

1928-1948 Jönköping-Kalmar regemente = I 12 + I 21 Eksjö

1948- Norra Smålands regemente Eksjö

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_regemente

453px-Norra_Smålandsgruppen_vapen.svg.png

I 12 heraldiska vapen.

IMG_7952.JPG

Tilläggstecken

IMG_7955.JPG

Dekal

I 12-8 låg.jpg

Kungl. Jönköpings-Kalmar Regementes Kaserner i Eksjö.

I 12-7 låg.jpg

Officersmässen Trianon, Klubbrummet i Eksjö.

I 12-6 låg.jpg

Underofficersmässen I 21 i Eksjö.

I 12-1.jpg
I 12-2.jpg
I 12-3.jpg

Vykort fyrdelat. Övre vänstra Kanslihuset. Övre högra Officermässen Tranon. Nedre vänstra Minnesstene. Nedre högra Soldattorpet. I mitten I 12 heraldiska vapen.

I 12-5.jpg

Smålands Karoliner framför soldattorpet.

I 12-4.jpg

Smålands Karoliners artilleri skjutar. I bakgrunden I 12 kaserner i Eksjö.

I 12-9 låg.jpg

Kalmar Regementets Kaserner i Eksjö.

I 12-10 låg.jpg

EKSJÖ. Kungl. Jönköping-Kalmar regementes kaserner.