Pjäser

Under denna sida kommer vi att presentera pjäser, pjäsmateriel och tillbehör till pjäser som vi har i våra samlingar.

Mer detaljer finner du under respektive pjästyp.

Där kan du också förutom pjäsdata även ta del av var i organisationen pjäsen fanns, hur den har använts mm.

Indelning

Pjäserna kan indelas i följande huvudgrupper:

Artilleripjäser, här i ingår också granatkastare

Pansarvärnspjäser

Raketpjäser, raketartilleri

Kustartilleripjäser, är en typ av artiller

Luftvärnspjäser eller som man sade i dess barndom luftvärnsartilleri. Detta beroende på att luftvärnet är sprunget ur artilleriet och de  första lvpjäserna var just artilleripjäser.

Utbildningspjäser

Lastning av pjäser för transport till museet.

Här lastas en 10,5 cm infanterianon m/45.

Den kommer att bli museets pjässamlings guldklimp.

10,5 cm haubits m/39.

Lasta och klar.