Pjäser

Under denna sida kommer vi att presentera pjäser, pjäsmateriel och tillbehör till pjäser som vi har i våra samlingar.

Mer detaljer finner du under respektive pjästyp.

Där kan du också förutom pjäsdata även ta del av var i organisationen pjäsen fanns, hur den har använts mm.

Indelning

Pjäserna kan indelas i följande huvudgrupper:

Artilleripjäser, här i ingår också granatkastare

Pansarvärnspjäser

Raketpjäser, raketartilleri

Kustartilleripjäser, är en typ av artiller

Luftvärnspjäser eller som man sade i dess barndom luftvärnsartilleri. Detta beroende på att luftvärnet är sprunget ur artilleriet och de  första lvpjäserna var just artilleripjäser.

Utbildningspjäser

IMG_7671.JPG

Lastning av pjäser för transport till museet.

IMG_7673.JPG

Här lastas en 10,5 cm infanterianon m/45.

Den kommer att bli museets pjässamlings guldklimp.

IMG_7674.JPG

10,5 cm haubits m/39.

Lasta och klar.