Skillingaryds skjutfält

Är ett militärt övningsfält som ligger längs E 4:an vid samhället Skillingaryd i Jönköpings län, Småland.

Skjutältet tillhöt Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö, men är även övningsplats för bland annat Skaraborgs regemente (P 4). Tidigare hade även Wendes artilleriregemente (A 3), Smålanda artilleriregemente (A 6) och Norra Smålands regemente (I 12) tidvis använde även Kronobergs regemente och dess granatkastarkompani (I 11) Skillingaryds skjutfält som övningsplats. Artilleriskjutskolan (ArtSS) var förlagd här fram till flytten 1948 tili Villingsbergs skjutfält.

Bilder ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

A 6-lägret.

Parti ur Lägerhyddan.

Kasärnerna.

Smålandsartillerister vattnar hästar.

Soldathemmet.

21 cm haubits m/17 på Skillingaryds skjutfält 1928. Foto Carl-Erik Suneson 1928.

Batteriplats.

A 6 lägret med officersbostad och minnesstenen.

A 6 officersbostad (gamla I 12).

Lägerhyddan i I 12 lägret.

Högvakten. Foto: Mats Nässert.

Lägerhyddan i Västra lägret. det fanns när et begav sig 12 stycken. Foto: Mats Nässert.

Oscarsstenen i Västra lägret. Foto: Mats Nässert.

Officersbostaden i Västra lägret. Foto: Mats Nässert.

Förrådsbyggnd. Foto: Mats Nässert.

Officersmässen i Östra lägret (A 6 lägret). Foto: Mats Nässert.

Stabsbyggnaden (regementsstaben) i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

Lägergatan i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

Underofficersmässen i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

Förläggningsbarack i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

Smedjan i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

denna byggnad användes som likbod under Spanska sjukan. Foto: Mats Nässert.

Förläggningsbarack. Foto: Mats Nässert.

Förmiddagskaffet smakade särskilt bra när det intogs vid Stora Spännberget. Foto: Jörgen Chevrell.

Utsikt ut över Skillingaryds skjutfält från Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

Utsikt ut över skjutfältet från Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

Bunkrar vid Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

På fältet står två strv. En T-55, den vänstra, av äldre modell och en strv 101. Bägge har använts som mål. Foto: Jörgen Horn