Skillingaryds skjutfält

Är ett militärt övningsfält som ligger längs E 4:an vid samhället Skillingaryd i Jönköpings län, Småland.

Skjutältet tillhöt Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö, men är även övningsplats för bland annat Skaraborgs regemente (P 4). Tidigare hade även Wendes artilleriregemente (A 3), Smålanda artilleriregemente (A 6) och Norra Smålands regemente (I 12) tidvis använde även Kronobergs regemente och dess granatkastarkompani (I 11) Skillingaryds skjutfält som övningsplats. Artilleriskjutskolan (ArtSS) var förlagd här fram till flytten 1948 tili Villingsbergs skjutfält.

Bilder ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

Skillinga-12 låg.jpg

A 6-lägret.

Skillinge-11 låg.jpg
Skillinga-5.jpg

Parti ur Lägerhyddan.

Skillinga-6.jpg

Kasärnerna.

Skillinga-1.jpg

Smålandsartillerister vattnar hästar.

Skillinga-3.jpg
Skillinga-2.jpg
Skillinga-4.jpg

Soldathemmet.

17.jpg

21 cm haubits m/17 på Skillingaryds skjutfält 1928. Foto Carl-Erik Suneson 1928.

Skillinga-7.jpg

Batteriplats.

Skillinga-8.jpg

A 6 lägret med officersbostad och minnesstenen.

Skillinga-10 låg.jpg

A 6 officersbostad (gamla I 12).

Skillinga-9 låg.jpg

Lägerhyddan i I 12 lägret.

IMG_3930.JPG

Högvakten. Foto: Mats Nässert.

IMG_3929.JPG

Lägerhyddan i Västra lägret. det fanns när et begav sig 12 stycken. Foto: Mats Nässert.

IMG_3919.jpg

Oscarsstenen i Västra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3927.JPG

Officersbostaden i Västra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3947.JPG

Förrådsbyggnd. Foto: Mats Nässert.

IMG_3955.JPG

Officersmässen i Östra lägret (A 6 lägret). Foto: Mats Nässert.

IMG_3957.JPG

Stabsbyggnaden (regementsstaben) i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3965.JPG

Lägergatan i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3970.JPG

Underofficersmässen i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3976.JPG

Förläggningsbarack i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3979.JPG

Smedjan i Östra lägret. Foto: Mats Nässert.

IMG_3982.JPG

denna byggnad användes som likbod under Spanska sjukan. Foto: Mats Nässert.

IMG_3983.JPG

Förläggningsbarack. Foto: Mats Nässert.

DSC_0333.JPG

Förmiddagskaffet smakade särskilt bra när det intogs vid Stora Spännberget. Foto: Jörgen Chevrell.

IMG_3904.JPG

Utsikt ut över Skillingaryds skjutfält från Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

IMG_3987.JPG

Utsikt ut över skjutfältet från Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

IMG_3986.JPG

Bunkrar vid Stora Spännberget. Foto: Mats Nässert.

CIMG1.jpg

På fältet står två strv. En T-55, den vänstra, av äldre modell och en strv 101. Bägge har använts som mål. Foto: Jörgen Horn