Radiostationer

Är ett begrepp som innebär att kunna kommunicera utan att vara uppkopplad via en trådförbindelse.

En radiostation kan antingen vara bärbar, fordonsmonterad eller installerad i en anläggning en så kallad stationär intstallation.

Radiostationen kan använda olika typer av sändningsområden;

UK = Ultrakortvåg

KV = Kortvåg, oftast vid telegrafi

MV = mellanvåg

VHF = Mycket hög frekvens