Flygbasen i Byholma, Fält 85

Byholma flygbas är en militär flygbas i västra Småland, nära samhället Byholma och sjön Bolmen.

Basen började planeras under 1950-talet och var färdigbyggd 1962 enligt det så kallade Bas 60-systemet. Byholmabasen tillhörde F 17 fram till 1976, då den kom att överföras till F 10. Under 1980- och 1990-talen byggdes basen ut till Bas 90-standard, vilket innefattade bland annat två kortbanor och ännu fler uppställningsplatser för flygplanen. Ytterligare en kortbana var projekterad men blev aldrig byggd.

En incident som gjorde Byholma känt i rikspressen inträffade vid en av dessa kortbanor 1994: Kortbanorna består i regel av en breddad bit av en vanlig landsväg, och så är fallet vid de båda kortbanor som finns vid Byholmabasen. Under en övning skulle två JA 37 Viggen från F 16 landa på basens huvudbana. En av piloterna missbedömde dock banans placering och landade av misstag på en av kortbanorna - en landsväg som ej var avspärrad. Här mötte planet bland annat en personbil. När piloten insåg sitt misstag vände han planet och startade igen för att sedan landa på rätt bana.

Byholmabasen var under senare delen av 1990-talet en av Flygvapnets modernaste baser och betraktades som strategiskt viktig i södra Sverige, inte minst på grund av det stora antalet tillhörande sidobaser. Halmstad, Ängelholm, Uråsa, Växjö, Eneryda samt en reservbas utanför Falkenberg.

Basbataljonen tillhörande Byholmabasen lades ner år 2000. De sista flygövningarna skedde ungefär samtidigt. Trots att basen är nedlagd är den inte helt avförd ur krigsorganisationen, och många delar är fortfarande skyddsobjekt med tillträdesförbud.

Huvudbanan på Byholmabasen användes av Vida-gruppen till bevattnad lagring av timmer efter orkanen Gudruns härjningar 2005. Detta timmerupplag fick förstås enorma dimensioner, och uppmärksammades även i media. Det påstods då ofta att timmerupplaget på Byholmabasen var världens största, ett påstående som är svårt att bekräfta men snabbt blev en etablerad "sanning". Virkeslagret på Byholma var inte unikt, även Knislinge flygbas i Skåne användes på liknande sätt.

Artikeln bygger till stor del på uppgifter ur boken "Kalla krigets Kronoberg" av Samuel Palmblad. (ISBN 91-87674-24-6)

Denna text är hämtad från; http://sv.wikipedia.org/wiki/Byholma_flygbas

Texten är copyfri.

Foto: Bilderna från Byholma Mats Nässert ©

Byholm som det kan se ut i en flygsimulator.

Flygbasen Byholm från luften. Som det ser ut i verkligheten

En rote J 34 på inflygning till Byholma.

En J 37 på finalen.