3 W FMUK-stn m/54

Är en ultrakortvågsstation för telefoniförbindelse på avstånd upp till ca 15 km. Den är i första hand avsedd att användas som bärbar radiostation men kan även användas i fordon, båtar m m. Stationen är försedd med inbyggd radiolänkanordning, varigenom räckvidden kan utökas avsevärt, om flera stationer upprättas i kedja.

 

Tekniska data

Sändningsslag

Telefoni

Antenneffekt

EFF 1 ca 0,6 W

EEF 2 ca 3,0 W

Antenn

Antingen normalantenn (3,25 m lång stav) eller marschantenn (1,25 m lång stav). Till ett 1-poligt hylsuttag på panelen kan en 50 ohms matarledning (koaxialkabel) anslutas för matning av andra antenner e d. Passande anslutning anslutning: koaxialkabel Z = 52 Ω EL 50/11 försedd med stiftpropp 1-pol PL-259 (typ 83-1SP).

Räckvidd

Med marschantenn = 5 km

Med normalantenn = 12 km

Frekvensområde

Uppdelat på 101 kanaler numrerade 0-100

Moduleringsslag

Frekvensmodulering

Kalibrering

Kristallkalibrering sker på kanalerna 10, 50 0ch 90 (på skalan märkta med ٮomkring kanalnumret

Mottagartyp

Dubbelsuper

Rörbestyckning

5 st M2462-422B elektronrör 3 A 4

8 st M2462-429B elektronrör 1 L 4

7 st M2462-442B elektronrör 3 V 4

Kristaller

3 st

Strömkälla

Ackumulatorlåda innehållande

3 st Nifeackumulatorer typ D 22 (Alternativet kan 6 V blyackumulator användas)

Strömförbrukning

Vid 7,2 V ackumulatorspänning

Vid mottagning ca 1 A

Vid sändning: effektläge I 2,6 A

Vis sändning: effektläge II 6 A

Drifttid

Ca 12 timmar per ackumulator

Dimensioner

I mm och vikt i kg

 

Höjd

Bredd

Djup

Vikt

Apparatenhet

265

275

176

8,6

Ackumulatorlåda

med ackumulatorer

145

275

136

9,2

Börda I

Stationen komplett med packfickor, bäranordning och en ackumulatorlåda = 22,2 kg

Börda II

2 st ackumulatorlådor, komplett med bäranordning = 19,8 kg

Foto

Mats Nässert ©

Denna station är densamma som arméns Ra 120 och Ra 122

3W FMUK 1.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)