Sedingehult

Sedingehult

Det gick ett rykte om att det i trakten av Sedingehult skulle finnas en minnessten som restes 1938 på den plats som konung Gustav V avblåste den stora Smålandsmanövern. För att utröna om detta hade sin riktighet tog jag kontakt med en del personer i den aktuella trakten men ingen kunde varken bekräfta eller avfärda ryktet. Då tog jag med mig min hustru och mina kameror i bilen och började plöja fram i det kronobergska landskapet på jakt efter Sedingehultstenen. Vi talade med personer vi mötte och till slut fick vi napp. En dam som var ute och rastade sina hundar kunde på ett ungefär beskriva vägen och mycket riktigt, till slut hittade vi rätt och kunde fotografera stenen.

 

Eftersom jag själv varit verksam inom hembygdsrörelsen var min första tanke att Virestads hembygdsförening kunde tänkas ha mer information och i bästa fall bilder från manövern och från stenens avtäckning. Men så var icke fallet.

 

När majestätet bevistade Smålandsmöverna hade han med sin stab och sin U-plats i Huseby slott.

 

Sedingehult är beläget i Virestad socken i Älmhults kommun uti Kronobergs län och ryktet är således bekräftat.

 

Minnesstenen har följande text: KONUNG GUSTAV V AVBLÅSTE HÄR FÄLTMANÖVERNA ÅR 1938 DEN 21 SEPTEMBER KL 12.30 ”MED FOLKET FÖR FÄDERNESLANDET”

REST AV VIRESTAD HEMBYGDSFÖRENING

Text och foto: Mats Nässert ©

IMG_8984.jpg

Minesstenen sedd från vägen. På denna plats satt Konung Gustav V till häst när han avblåste Smålandsmanövern.

IMG_8985.jpg
IMG_8986.jpg
IMG_8987.jpg
IMG_8988.jpg
IMG_8989.jpg
IMG_8990.jpg

Stenens vänstra sida.

IMG_8992.jpg
IMG_8991x.jpg

Stenens baksida.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)