Södra militärområdets intendenturförvaltning (IFS)

Södra militärområdets intendenturförvaltning (IFS) Kristianstad 1966 1976

Intendenturförvaltningar organiserades 1966-10-01 i varje militärområde. Deras föregångare var intendenturförråd. Bland arbetsuppgifterna ingick bl.a. förrådshållning av intendenturförnödenheter (kläder, mat, sjukvårdsutrustning m.m.) inom militärområdet. Intendenturförvaltningarna sammanslogs 1976 med tygförvaltningarna i resp militärområde och bildade materielförvaltningar (se 46.4). På Gotland behölls organisationen ytterligare några år. Platsen i det följande anger var staben var placerad. Därtill fanns förråd på olika platser.