Stridsvagnsmintändare 4

Allmänt

Stridsvagnsmintändare 4 är en tryckutlöst mintändare med röjningsskydd. Stridsvagnsmintändare 4 är i första hand avsedd för stridsvagnsmina 5. Om tändaren förses med ett anslutningsdon kan den även användas till stridsvagnsminorna m/41-47 och m/52 B. Konstruktionen av det inbyggda röjningsskyddet är sådant att tändaren utlöser när den rubbas ur sitt läge av t ex en minplog, minvält, kättingridå. Tändaren utlöses inte vid närliggande detonation.

Mintändaren kan även användas som försåtytändare för initiering av andra laddningar.

Varning!

Mintändaren är inte återsäkringsbar och kan inte återtas.

Data

Förrådsbeteckning M4705-410701

Förrådsbenämning STRVMINTÄNDARE 4

TF-kod D-324-1

Tändarens vikt 0,5 kg

Höjd över minan 92 mm, 122 mm med anslutningsdon

Diameter 100 mm

Detonator 3,4 g Hexogen

Detonator i anslutningsdon 1,1 g Hexogen

Armeringstid 5 minuter

Prestanda tryckutlöst och rubbningsskyddad

Utlösningstryck 1 000 N (100 kg)

Förpackning och märkning

• Låda med 16 tändare 20 kg

• Enhetslast, lastpall nr 37, med 12 lådor 255 kg

Konstruktionen och funktion

Mintändaren består av ett hus som innehåller tändaren. Upptill har huset en rörlig huv med låshandtag och transportsäkring. Undertill finns gängor för montering i minkropp och detonator.

Transportsäkringen är en saxpinne med ring och plombering. När transportsäkringen är monterad låser den låshandtaget vid huven.

Huven med låshandtag förhindrar i säkrat läge att urverket startas. Vid armering fälls låshandtaget ner och huven vrids moturs till stopp. I detta läge låses huven och urverket startar. Inom fen minuter frigörs tändstiftet, sprängkapselsäkringen och rörelsesensorn kopplas in.

Detornatorn består av hexogen i en detornatorhylsa.

Om minan körs över innan armeringstiden löpt ut (fem minuter) uppstår en blindgångare.

Varning!

Efter armering kan mintändaren varken flyttas eller rubbas utan att detornara.

Mintändaren har även en funktion som förhindrar chockutlösning då närliggande sprängladdning detonerar.

Säkringssystem

Tändsystemet har fyra säkringsfunktioner före armering:

• Transportsäkring.

• Kopplingshuset som sätter igång urverket låser låskolven för urverket samt säkringskolven.

• Urverkets regelskiva spärrar säkringskolven och tändstiftet.

När minan är säkrad är strömförsörjningen till elsprängkapseln bruten och tändkedjan mekaniskt blockerad genom en sprängkapselsäkring.

Handhavande

Här redovisas de åtgärder som berör stridsvagnsmintändare 4. Vid utläggning skall även handhavanderegler för respektive mintyp tillämpas.

Aptering i stridsvagnsmina 5

 1. Kontrollera att mintändaren är hel och transportsäkrad.

 2. För ner mintändaren i mintändarläget på minan.

 3. Skruva fast den säkrade mintändaren medurs.

 4. Ta bort plomberingen.

 5. Fäll ner låshandtaget.

 6. Maskera minan, dock inte mintändaren.

 7. Osäkra mintändaren genom att vrida huven 450 medurs mot snäppläge där vit och gul indikering möts.

Varning!

Osäkrad mintändare får inte flyttas eller rubbas.

 1. Maskera mintändaren försiktigt. Rubba inte minan.

Varning!

Sättningar i underlaget, t ex snö, kan medföra självutlösning.

Aptering i stridsvagnsmina m/41-47 och m/52 B

 1. Skruva fast anslutningsdonet på mintändaren.

 2. Aptera och osäkra som vid aptering i stridsvagnsmina 5.

Aptering som försåttändare

När mintändaren används som försåttändare tillsammans med nonelstubin eller pentylstubin, skruvas anslutningsdonet fast på mintändaren och stubinen förs in i anslutningsdonets hål.

Mintändaren bör lämnas i vertyiklat läge: andra lägen gör den trögare.

Osäkring sker därefter som vid aptering i stridsvagnsmina 5.

Röjning

Mintändaren kan inte återsäkras.

Varning!

Mina eller laddning som apterats med stridsvagnsmintändare 4 röjs genom sprängning på platsen.

Fredsmateriel

Blind stridsvagnsmintändare 4

Allmänt

Blind stridsvagnsmintändare 4 har samma yttre form som den skarpa mintändaren. Den används främst för utbildning i aptering.

Data

Förrådsbeteckning M4957-054102

Förrådsbenämning BLIND STRVMINTÄND 4

TF-kod 0-000-1

Förpackning och märkning

Förpackning: enligt den skarpa stridsvagnsmintändare

Märkning: grön färgmärkning, svart text BLIND

Handhavande

Blind stridsvagnsmintändare 4 har ingen funktion som markerar att tändaren utösts.

Före övning

• Kontrollera att mintändaren är transportsäkrad.

Återtagning

 1. Ta bort mintändaren från minan eller laddningen.

 2. Skruva ur den blinda detonatorn ur mintändaren.

 3. Kontrollera huven. Om den är nertryckt, på grund av t ex överkörning, krävs en avdragare (åtgärdas vid förråd).

 4. Vänd detonatorn och tryck upp den i detonatorhålet samtidigt som huven vrids moturs till säkrat läge.

 5. Skruva tillbaka den blinda detonatorn.

 6. Fäll upp låshandtaget.

 7. Sätt ditt transportsäkringen.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8749.JPG

Mintändaren sedda från sidan.

IMG_8750.JPG
IMG_8752.JPG

Mintändaren sedd ovanifrån.

IMG_8751.JPG

Mintändaren sedda från undersidan.

IMG_8755.JPG

Anslutningsdon vid aptering av mintändare på stridsvagnsmina m/41-47 och stridsvagnsmina 5. Sedd från sidan.

IMG_8754.JPG

Anslutningsdon vid aptering av mintändare på stridsvagnsmina m/41-47 och stridsvagnsmina 5. Sedd från ovansidan.

IMG_8756.JPG

Anslutningsdon vid aptering av mintändare på stridsvagnsmina m/41-47 och stridsvagnsmina 5. Sedd från undersidan.

IMG_8757.JPG

Mintändaren och anslutningsdonet.

IMG_8753.JPG

Mintändaren och anslutningsdonet.

IMG_8759.JPG

Mintändaren och anslutningsdonet monterad.

IMG_8758.JPG

Mintändaren och anslutningsdonet monterad.

IMG_8884.JPG

Strdsvagnsmina m/41-47 och stridsvagnsmintändare 4.

IMG_8885.JPG

Strdsvagnsmina m/52 B och stridsvagnsmintändare 4.