Södra militärområdets verkstadsförvaltning (VFS)

Södra militärområdets verkstadsförvaltning (VFS) Kristianstad 1966 1991

Verkstadsförvaltningar organiserades i varje militärområde 1966 10 01. Den verksamhet dessa övertog tillhörde tidigare regementena. Organisationen med verkstadsförvaltningar fanns kvar till början av 1990 talet, då i varje militärområde bildades ett underhållsregemente, vilka var en  sammanslagning av bl.a. materielförvaltningar och verkstadsförvaltningar. Under perioden 1966 1976 hette myndigheterna Tygverkstadsförvaltningen. Platsen i det följande anger var staben var placerad. Därtill fanns verkstäder på skilda platser.