Raketkapsel typ ABEL

Är avsedd för vardera sju stycken 7,5 cm sprängraket m/57 Frida eller Bofors 7,5 cm raket m/71.

Kapseln var konstruerad och tillverkad av Malmö Flygindustri, MFI, och framtagen för det propellerdrivna skolflygplanet MFI-17. Den flygprovades även på jetskolflygplanet SAAB 105.

Här ligger skapelsen nedaför den karta i museet som visar flygbaser i Småland.

Med sju utskjutningsrör.

Hänger i taket i museets utställningshall.

Sedd framifrån.

Sedd underifrån.

Seddbakifrån.