Radiostation 145 • Ra 145 av Finsk modell

I museets samlingar har vi en Ra 145, denna apparat har använts i Finska försvaret. Den skiljer sig en aning från den Svenska modellem. Bland annat så har den Finska en riktig display som visar vilken frekvens som stationen är inställ dpå.

Ra 145 finsk 1.JPG

Stationen har samma exteriöra utseende som den svenska.

Ra 145 finsk 2.JPG

Instrumentpanelen, skiljer sig en aning från den svenska.