Förfrågan

SMHS får många förfrågningar angående deltagande vid militärhistoriska arrangemang. Men även civila arrangemang av motorhistorisk karaktär. Som filminspelningar eller motsvarande.

Styrelsen bearbetar och beräknar kostnaden för ett deltagande och offererar arrangören.

En offert täcker kostnader för bränsle, underhåll, transporter och hyra av objekt. Samt kostnader för mat och logi för deltagande personal samt en mindre summa för att garantera SMHS fortlevnad och utveckling. Deltagande personal arbetar utan ersättning.

Arrangören får en offert att förhålla sig till.

Nedan visas exempel på vad vi kan ställa upp med.

Offertförfrågan gör du via e-post nedan:

enassert@gmail.com

Ratgb 9033.

T-55.

BroTgb 9572 "MYRSLOK".

Körning med motor B-42 "TROLLET".

TGB 30.

TGB 938.

TGB 934.

RAPTGB 915, SUGGA.

T-55, Sovjetisk stridsvagn.

TGB 40.

TGB 11.

BV 202.

TGB 903, VALPEN.

PvPjTgb 9031.

40 mm lvakan m/36.

37 mm pvkanon m/38.

20 mm lvakan m/40-70.

Sjtptgb 1314.

Ratgb 1113.

PvPjtgb 1111

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)