Ammunitinsförråden i Linnefalla

Måndagen den 27 juni 2011 började man att riva de åtta ammunitionsförråden i Linnefalla.

Dessa förråd var belaägna ca 3 km från museet.

Museet har varit där och fotat denna rivning.

Foto: Mats Nässert ©

IMG_9514.JPG
IMG_9515.JPG
IMG_9516.JPG
IMG_9518.JPG
IMG_9519.JPG
IMG_9520.JPG
IMG_9522.JPG
IMG_9523.JPG
IMG_9524.jpg
IMG_9525.JPG
IMG_9526.JPG
IMG_9527.JPG
IMG_9528.JPG
IMG_9529.JPG
IMG_9530.jpg
IMG_9531.JPG
IMG_9532.JPG
IMG_9533.JPG
IMG_9534.JPG
IMG_9536.JPG
IMG_9537.JPG