Ammunitinsförråden i Linnefalla

Måndagen den 27 juni 2011 började man att riva de åtta ammunitionsförråden i Linnefalla.

Dessa förråd var belaägna ca 3 km från museet.

Museet har varit där och fotat denna rivning.

Foto: Mats Nässert ©