Veternerna Kronobergs minnessten

Veteranminnessten i Växjö

Något spännande tilldrog sig i Växjö på självaste Veterandagen den 29 maj, närmare bestämt kl 18.30. Då invigdes en ny minnessten i staden. Den har fått en vacker plats i museiparken mellan Utvandrarnas hus och Domprostgården och med utsikt över Växjösjön. Det är inte var dag, ens vart år som ett minnesmärke med militär anknytning invigs i Kronobergs län, än mindre i Växjö. Vad är nu detta för märkvärdighet? Bästa läsare, Residensstaden Växjö har bekostat och låtit sätta upp ett minnesmärke till alla Veteraners ära och detta skedde just denna kväll. Veterandagen, som från och med 2018 är allmän flaggdag, hålls varje år i Sverige till minne av krigsveteraner samt för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

 

Vår Herre lät den sköna majsolen le mot närmare 100 besökare, de flesta i sina blåa baskrar. Tre fanor (Svenska, FN och Veteranförbundet) inramade den avtäckta minnesstenen. Två högtidstalare framträdde. Den förste var stadens borgmästare och Växjös allt i allo Bo Frank. I sitt tal prisade han Växjö som bekostat denna minnessten, och hyllade alla veteraner som ställt upp med sina liv för att göra världen åtminstone lite bättre och säkrare. Bo fortsatte med att hedra FN, den organisation som på bästa sätt och efter bästa förmåga försöker med de medel man förfogar över göra det bättre för alla de människor, som får lida när kriget rasar runt deras knutar.

 

Den andra talaren var en kär kollega och vän major Christer Alldén, som är ordförande för organisationen Veteranerna Kronoberg. I sitt tal nämnde han några missioner som den breda allmänheten väl känner till, så som insatserna i Kongo och Cypern. Han framhöll också det som pågår just i detta nu - missionen i Mali. Major Alldén framförde alla veteraners tack till Växjö kommun för att man låtit bekosta detta minnesmärke.

Christer och Bo Frank avslutade ceremonin med att lägga ned en krans (skänkt av Astas Blommor) till minne av de Veteraner som inte längre finns ibland oss.

 

När man har en vacker och pampig invigning fordras musik. Tre trumpetande elever från Kulturskolan svarade för den musikaliska inramningen. När ceremonin var avklarad, bjöd Växjö kommun på diverse libanesiska förfriskningar, sammtidigt som nya veterankontakter knöts och missionsminnen från världens alla hörn berättades. När solen så sakteliga sänkte sig ner, åkte var och en hem till sitt med ett fint minne från Veterandagen 2019.

Text och foto: Mats Nässert ©

IMG_9696.jpg

Veteranstenen med sin text.

IMG_9698.jpg

Fanvakten.

IMG_9699.jpg

Delar av publiken.

IMG_9704.jpg

Borgmästern i Växjö Bo Frank var en av invigningstalarna.

IMG_9712.jpg

Kvällens andra invigningstalare Veteranerna Kronobergs ordföranden major Christer Alldén.

IMG_9717.jpg

Kransnedläggning.

IMG_9721.jpg

Kvällens invigningstalare efter kransnedläggning.

IMG_9705.jpg

Minnesstenen fanförare Karl-Gustav Kungberg.

IMG_9722.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)