Larmmina 1 med versioner

Konstruktion och verkningssätt

Larmmina 1 består av minkropp, innehållande knallsats och lyssats, fästplåt samt en speciell slagtändare. Larmminan används vid bevakning såsom larmanordning, och anordnas som en trådmina.

Vid utlösning slungas en knallsats upp ur minan. Knallsatsen åstadkommer på ca 10 meters höjd en knall, som åtföljs av ett ljussken från den kvarvarande minan.

Handhavande

Larmmina 1 anordnas på följande sätt:

  1. Spika fast fästplåten på ett träd, en stolpe eller dylikt så, att fritt ”skottfält” erhålles för knallsatsen. Vid val av plats för minan tas även hänsyn till brandrisken.

  2. Skruva bort fuktskyddshuven och skruva in minkroppens förskruvning i därför avsett hål på fästplåten.

  3. Skruva fast en tändare på minkroppens förskruvning så, att den ligger tätt an mot fästplåten. Tändaren skall vara iordningställd med rak utlösare och säkringssprint.

  4. Fäst utlösningstråden och maskera minan.

  5. Osäkra minan

Texten hämtad ur Beskrivning av MINOR 1960

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

Larmmina 1 och dess delar.

Larmmina 1 gnistskydd.

Larmmina 1 fästvinkel. För exempelvis fastspikning i träd.

Larmmina 1 fästvinkel.

Larmmina 1 mintändaren.

Larmmina 1 minkroppen.

Larmmina 1 minan hopsatt.

Larmmina 1

Larmmina 1 Blind delar.

Larmmina 1 Blind hopsatt.

Larmmina 1 Blind ovanifrån.

Larmmina 1 Blind från sidan.

Larmmina 1 B minkropp.

Larmmina 1 B.

Larmmina 1 B minkroppen från undersidan med tärlocket borttaget.

Larmmina 1 C dess delar.

Larmmina 1 C minkroppen.

Larmmina 1 C hopsatt.

Larmmina 1 C hopsatt.

Larmmina 1 D i delar.

Larmmina 1 D minkroppen.

Larmmina 1 D hopsatt snett ovanifrån.

Larmmina 1 D hopsatt från sidan.