Kalibrator Ra 130

Tc 21298

Kalibratorn är avsedd för kalibrering och frekvenskontroll av mottagare och sändare. Den medger säker kontroll av frekvenser upp till ca 100 MHz. Instrumentet har robust konstruktion och det är enkelt att handha samt uppvisar stor frekvensnoggranhet.

Vid användning i fält skyddas kalibratorn av en väska, vars insida är klädd med skumplast.

Kalibratorn består av tre parallelkopplade kristalloscillatorer med kristallfrekvenserna 100 kHz, 1 MHz och 10 MHz. Med en omkopplare O1 kan man koppla in enbart 10 MHz-osillatorn eller både 1 MHz- och 10 MHz oscillatorn eller samtliga tre oscillatorer. Kristalloscillatorerna är utformade på sådant sätt att rik övertonsbildning erhålles.

Vid mottagarkalibrering tas kalibratorns högfrekventa spänning ut och påförs hylstaget märkt HF.

Vid sändarkalibrering kommer utsignalen från sändaren in till elektronrörens tredje galler via hylstaget märkt HF. Rören tjänstgör nu som oscillator, blandare och gallerdetektorer. Om skillnaden mellan någon av kristallernas grund- eller övertonsfrekvenser och sändarens frekvens ligger inom det hörbara området hörs denna lågfrekventa interferenssignal i hörtelefonen.

Tillverkad av: Stenhardt Ingenjörsfirma AB, Stockholm

Tekniska data

Rörbestyckning

V1

1R5

 

V2

1R5

 

V3

1R5

Strömkällor

Torrbatteri 67,5 V

Td 34507

 

Torrbatteri 1,5 V

Td 34500

Vikt med batterier

 

och väska

2,5 kg

Foto: Mats Nässert ©

IMG_9304.JPG
IMG_9303.JPG