Skjut- och övningsfält i Småland

I småland har under århundranden funnits ett antal skjut- och övningsfält. De äldsta startade som övningshedar under indelningsverkets tid. Dessa övergick med tiden till skju- och eller övningsfält när indelningsverket upphörde 1901 och vi fick allmän värnplikt. När sedan regementena flyttade från sina övningshedar in till städerna och de kasernetablisimang som man där lät bygga så blev flera va "hedarna" övningsfält. Det har även tillkommit nya skjutfält ett bra exempel är I 11 skjut- och övningsfält i Kosta.

Du som läser detta och har "lumpar minnen" från övningar på något av dessa platser kan få publicera dina minnen på denna sida. Vi tar tacksamt emot text och bilder.

Kontakta ordförande, se under sidan kontakt.

Armé i sm.jpg

På denna karta i museets utställning kan du se var de olika skjut- och övningsfälten var belägna.