Ränneslätt

Anses vara en av landets äldsta militäta övningsplatser och mötesplats. Den svenske konungen Erik XIV mönstrade svenska armén där 1564 i samband med kriget mot Danmark. År 1690 blev Ränneslätt permanent övnings- och mötesplats för Smålands kavalleriregemente. Nuvarande bebyggelse började uppföras i början as 1800-talet, och omfattar i dag ett femtontal byggnader av högt kulturhistoriskt värde.

En omständighet som mer än något satte sin prägel på det forna möteslivet på Ränneslätt var platsens omedelbara närhet till Eksjö. Särskilt gällde detta Smålans husarer, som under så gott som hela sin existens hade övningarna förlagda till Ränneslätt. Husarerna blev starkt förknippade med staden Eksjö. Ränneslätt och staden Eksjö representerar tillsammans en 400-årig historia.

Nio soldater dödades vid en övning med stridsvagnsminor på Ränneslätt vid Eksjö i mars 1943. Denna händelse har gett namn åt platsen "mingläntan".

Idag nyttjas Ränneslätt av Göta Ingenjörregemente (Ing 2). SWEDEC och FarbS.

Eksjö/Ränneslätt är Sveriges idag tredje äldsta flygplats som är i drift: Man har startat och landat med flygplan här sedan juli 1912, då Hugo Sundstedt med en Bleriot gjorde de första skutten under en jordbruksutställning. Idag är flygfältet hemmabas för Norra Smålands Flygklubb (bildad under namnet Nässjö Flygklubb 1962) och har ICAO-koden ESMC.

Texten är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ränneslätt

Bilder ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

K 4-1.jpg
R-2.jpg

Skvadron ur K 4, Smålands husarregemente uppställd på slätten.

Truppen är iför attila m/1895. Ryttarna hra på ryggen karbin m/1894.

Ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

R-3 Låg.jpg

Några hurtfriska soldater, iförda uniform m/10.

Fångläger 6.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt.

Fångläger 1 Hög.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt.

Fångläger 2.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt.

Fångläger 3.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt.

Fångläger 4.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt.

Fångläger 5.jpg

Från fånglägret på Ränneslätt. Byggande av baracker.

R-1.jpg

Svenska polis- och militärbevakningen vid Ränneslätt utanför Eksjö i samband med Baltutlämningen.

R-4 Låg.jpg

Från sprängolyckan. Kistorna förs i kortege genom Eksjö till jordfästningen.

R-5 Låg.jpg

Från sprängolyckan. Kistorna förs i kortege genom Eksjö till jordfästningen.

R-6 Låg.jpg

På kyrkogården.

R-7 Låg.jpg

På kyrkogården.