Jönköpingsbrigaden • IB 12

Smålandsbrigaden • IB 12

Bildades 1949 genom att fältregementet Jönköpings-Kalmar regemente (I 12) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Norra Smålands regemente sekundära brigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66M. Brigaden kom att avvecklas 1991 i samband med försvarsbeslutet 1988, där det beslutades att samtliga brigader organiserade efter förbandstypen IB 66M skulle avvecklas senast den 30 juni 1992.

Smålandsbrigaden (IB 12) var en svensk infanteribrigad inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1949 och 2000. Huvuddelen av brigaden grundutbildades vid Smålands regemente (I 12) i Eksjö, Småland.

Historik

Smålandsbrigaden sattes upp mellan åren 1949 och 1951 under namnet Kalmarbrigaden (IB 42) genom att fältregemente (krigsförbandet) Kalmar regemente (I 42) omorganiserades genom försvarsbeslutet 1948 till brigad.

Under åren 1949 och 1991 hade Kalmarbrigaden en systerbrigad vid namn Jönköpingsbrigaden (IB 12), vilken avvecklades genom försvarsbeslutet 1988. 1994 övertog Kalmarbrigaden dess beteckning IB 12, samtidigt som man bytte namn till Smålandsbrigaden. Samma år avskildes brigaden från regementet och blev från 1 juli ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militätområdet (Milo S).

Brigaden var tillsammans med Livgrenadjärbrigaden (IB 4) ledande försöksbrigader av de sex ursprungliga infanteribrigader som skulle mekaniseras och utrustas med de rysktillverkade pansarskyttefordonen PMB-1 och MT-LB, (svensk benämning Pbv 501 och Pbv 401) ett beslut som tog genom försvarsbeslutet 1992. Organisationen brigaden skulle gå in i kallades IB 2000.

IB 2000 skulle vara i produktion 2004 och helt genomfört år 2006. Brigaden var tillsammans med IB 4 de brigader som hann längs i utvecklingen till en mekaniserad brigad. Således hann bara delar av brigaden utbildas i den nya organisationen, innan den avvecklades den 30 juni 2000 genom försvarsbeslutet 2000.

42 (K)

Norra Smålands regemente

1942-1948

Namnbyte 1948 till Kalmar regemente

I 42 (K)

Kalmar regemente

1948-1949

Omorganiserades 1949 till brigad

IB 42

Kalmarbrigaden

1949–1994

1994 betecknings- och namnbyte till IB 12 Smålandsbrigaden

IB 12

Smålandsbrigaden

1994–2000

Avvecklades år 2000

 

Brigadchefer

Period

Namn

Grad

1984–1994

Birger Jägtoft

Överste

1994–1998

Thore Bäckman

Överste

1998–2000

Bengt Axelsson

Överste

 

Denna text är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5lands_regemente

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålandsbrigaden

200px-Smålandsbrigaden_vapen (kopia).jpg

Heraldiska vapen

IMG_7957.JPG

Tilläggstecken