Stridsvagnsmina 5

Minan togs fram som tre olika typer med följande beteckningar:

Mina 102, mina 103 samt ytterligare en modell. Det fanns även en modell som var fyrkantig. Mina 103 var den som antogs av försvaret och som blev Stridsvagnsmina 5.

Minan tillverkades av Bofors.

Allmänt

Stridsvagnsmina 5 är en tryckutlöst ometallisk mina som består av minkropp och bryttändare.

Verkan mot stridsvagn är följande:

Under band – band slås av, bärhjul och upphängning skadas/slås av.

Under botten – botten trycks in och kan även spricka. Svåra accelerationsskador på materielen.

Data

Förrådsbeteckning M4730-000301

Förrådsbenämning STRVMINA 5

TF-kod D-332-1

Minans vikt 10,5 kg

Diameter 332 mm

Höjd 77 mm

Höjd med bryttändare 162 mm

Sprängämnesvikt 10 kg trotyl

Utlösningstryck på bryttändaren centralbelastning 3 500 N (350 kg)

kantbelastning 1 750 N (175 kg)

Tändsystem bryttändare till stridsvagnsmina 5

Förpackning och märkning

• Minlåda 5 med 2 minor 25 kg

• Enhetslast: lastpall nr 12. 30 lådor 800 kg

• Minhäck 5 med 9 minor 115 kg

• Enhetslast: lastpall nr 12, 6 häckar 700 kg

Konstruktion och funktion

Minan består av en minkropp av sprängämne och en bryttändare. Minkroppens ytskikt är förstärkt med ingjuten glasfiberväv.

Säkringsanordningar saknas.

Stridsvagnsmina 5 ordinarie bryttändare kan bytas mot:

• Stridsvagnsmintändare 4

• Mintändare 15

• Mintändare 16

Funktion och handhavande då någon av dessa tändare används framgår av respektive tändares beskrivning.

Då bryttändaren belastas med ca 3 500 N (350 kg) eller vid kantbelastning ca 1 750 N (175 kg) slår slagstiftet till sprängkapseln som bringar minan till detonation.

Handhavande

Utläggning (med bryttändare)

  1. Placera minkroppen, försedd med tätlock, antingen på marken eller i en mingrop.Minkroppens överkant skall ligga högst fem cm under markytan.

  2. Ta bort täcklocket och kontrollera att mintändarläget är rent, ta vara på tätlocket.

  3. Kontrollera att bryttändaren inte är skadad (böjde eller sprängkapseln trasig, kåpan deformerad, brytkrysset snedbrutet, gängorna trasiga). Kontrollera också att den har packning för tätning mot minan. Om tändren är skadad får den inte användas.

  4. Skruva fast bryttändaren stadigt, så att packningen tätar. Se därvid till att brytkryss och kåpa inte skadas – fatta tag under brytkrysset.

  5. Maskera minan. Se till att stenar inte kommer för nära bryttändaren.

Vid minering till fots får minan apteras enligt punkt 2 till 4 och därefter bäras till avsedd plats, där den läggs ut och maskeras.

Återtagning

Oskadad mina och mina utan röjningsskydd återtas på följande sätt:

  1. Avlägsna maskeringen.

  2. Skruva ur bryttändaren och kontrollera att packningen mellan bryttändaren och minkroppen följer med.

  3. Kontrollera att bryttändaren inte är skadad. Skadad materiel får inte användas. En skadad mintändare får inte användas utan skall förstöras (sprängas).

  4. Skruva fast tätlocket.

  5. Ta upp minan.

Varning!

Skadad mina och mina med röjningsskydd röjs genom sprängning på platsen.

Fredsmateriel

Blind stridsvagnsmina 5

Allmänt

Blind- och övningsstridsvagnsmina 5 liknar till det yttre stridsvagnsmina 5 men saknar sprängladdning.

Till minorna används blind bryttändare.

Data

Övningsstridsvagnsmina 5

Förrådsbeteckning M4730-005301

Förrådsbenämning ÖVNSTRVMINA 5

Blindstridsvagnsmina 5

Förrådsbeteckning M4957-300061

Förrådsbenämning BLIND STRVMINA 5

Tändmedel

Förrådsbeteckning M4957-054111

Förrådsbenämning BLIND BRYTTÄNDARE

Förpackning och märkning

Minorna förpackas i minlådor motsvarande de skarpa minorna. Dessutom finns låda övningsstridsvagnsmina med 9 minor som väger cirka 100 kg, M4730-915931 LÅDA ÖVNSTRVMINOR.

Handhavande

Minorna hanteras som i det skarpa fallet. Skadade minor och minor med övningsröjningsskydd sprängs inte utan återtas på lämpligt sätt.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

Stridsvagnsmina 5

Försöksmodell uppskuren.

I transportlåda

Minan i öppen låda.

Minan sedd ovanifrån.

Minan sedda från undersidan.

Minan sedda framifrån.

Mintändare uppskuren. ÅSKÅD.

Minan med apterad mintändare. Minan sedda från sidan.

Minan sedda ovanifrån med apterad mintändare.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Minan sedda ovanifrån.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Med mintändare.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Minan sedda från undersidan.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Mintändaren.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Mintändaren

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Mintändaren sedda från ovansidan.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Mintändaren sedda från undersidan.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Minan sedd från ovansidan med stödproppen bortskruvad.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Minan sedd ovanifrån men mintändaren fastskruvad i minan.

Stridsvagnsmina 103 PROTOTYP.

Mi 103. Den som senare antogs aoch bleb STRIDSVAGNSMINA 5.

Minan sedda från sidan med mintändaren på plats.

Mintändare sedda från sidan.

Mintändaren sedd från ovansidan.

Mintändaren sedda från undersidan.

STRIDSVAGNSMINA 5.

Den reglementerade versionen.

STRIDSVAGNSMINA 5.

Den reglementerade versionen.

Ur Ammuitionsregister.

Ur Ammuitionsregister.