8 cm vinggranat m/29-32

8 cm grk m/29 (i lavett m/29, M29-34 eller m/29-39)

Karakteristik                                                                   Viktuppgifter

System Stokes-Brandt                                                                     Eldrör                                            18,5 kg

System för skottvidds variation:                                                       Lavett m/29 och m/29-34                17 kg

drivpatron och delladdningar                                                             samt m/29-39                                 20 kg
elevationsändring                                                                            Stödplatta                                      20,5 kg

Riktinstrument                                                                                 Total vikt m/29 och m/29-34             58 kg

                                                                                                                       m/29-39                             61 kg

 

Måttuppgifter

Kaliber 81 mm

Loppets längd 1005 mm

Eldrörets yttre länd med bakstycke 1115 mm

Höjdriktgränser 45o – 80o

Sidriktfält inom lavetten 100 str

Riktmedelsgradering

Uppsättningsskala (i 1/16o) 40o – 90o

Sidvinkelskala 6300 str

Övriga data

Störst skottvidd 2650 m

Anm: Lavett m/29 har skruvhylsan placerad mellan lavettkroppens nedre del och vänstra lavettbenet. Lavett m/20-34 och m/29-39 har skruvhylsan på vänstra lavettbenet. Lavett m/29-39 har en anordning för upphängande av glapp i sidriktinrättningen.

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

8 cm grk m29.JPG

8 cm grk m/29 i lavett m/29-39.

IMG_8129.jpg

Emballage för 8 cm vinggranater. Detta emballage är av den nya sorten i plast. Äldre emballage var av papp och locken i plåt.

IMG_8130.jpg

Carje emballage innehåller tre granater.

IMG_8131.JPG

Detta emballge innehåller tre laddövningsvinggranater.

IMG_8024.JPG

8 cm vinggranat. dettär en laddblindgranat.

IMG_8133.JPG

Laddövningsvinggranat m/29-32. Laddövningsvinggranaterna hade ine som i detta fall ett blint tändrör utan var försedd med spetspulgg.

IMG_8134.JPG

Laddövningsvinggranat framför ligger tre spröt till tändrör samt en plåskopp, den med två hål, för att hålla granaterna på plats i emballaget.

8 cm 29-32 lys.JPG

8 cm lysvinggranat m/29-32

8 cm barlast.JPG

8 cm barlastad granat

8 cm rök.JPG

8 cm rökvinggranat m/50

8 cm rök laddblind.JPG

8 cm rökvinggranat m/50 laddblind.

8 cm laddblind.JPG

8 cm laddblindgr m/29-32

8 cm lys laddblind.JPG

8 cm lysvinngr m/29-32

8 cm rök m 50.JPG

8 cm rökvinggranat m/46.

8 cm spräng m 29-32.JPG

8 cm svinggr m/29-32 S

8 cm spräng.JPG

8 cm svinggr m/29-32

IMG_1914.JPG

8 cm lysvinggranat m/85, stidar m/85 urv grk.

IMG_1916.JPG
IMG_1917.JPG