Krigsmaterielverkets lokalförvaltningar

Lokalförvaltningen Räppe (Växjö) 1943 1953

Lokalförvaltningen Tenhult 1942 1950

Krigsmaterielverkets verktygsförråd

Smålands tygstation (SMT);
verksamheten övertogs 1964 av 1. Milotygförrådet. Jönköping 1958 1964

Tygmästareämbetet i Jönköping (forts i Karlsborg 1842) 1700-1842