RADIOSTATION 720 • R 72

R 72 (C 600) finns på tre frekvensband 80, 160 och 400 MHz. Radion har en begränsad frekvensgenerator som bara klarar en liten del av varje frekvensband. Maximalt 3,75 MHz kan täckas. Emellertid finns sk. trebandare där radion kan täcka tre sådana delband på 3,75 MHz vardera (2 delband på UHF). Varje delband fordrar en speciell styrkristall. Radion är ofta försedd med en sk FMO (frekvensmodulerad oscillator), denna gör att man kan ha tre delband på både sändare och mottagare. FMO:n gör det också möjligt att arbeta i full duplex vilket var ovanligt för en mobilradio på den tiden. Och är det fortfarande tror jag. C600 är en gammal konstruktion från sjuttiotalet som har överlevt och sitter än i dag i många lastbilar, bussar, polisbilar och brandbilar i många länder. C 600 ersattes omkring 1990 av Ericsson C 700.

Kodpluggen

En unik egenskap med C 600 är kodpluggen. Iden med kodpluggen är att en användare ska kunna ta med sig sin kodplugg och sätta i vilken som helst av firmans bilar och på så sätt få med sig sina personliga parametrar. Så långt fungerar det ok. Om alla radio är lika. Man skulle ju lätt tro att man kan ta vilken kodplugg som helst och sätta i vilken radio som helst och få med sig alla egenskaper. Så bra är det tyvärr inte. Radion måste var bestyckad med rätt logik, rätt kristaller, trimmad till rätt delband osv för att det ska funka. Redan i nästa radiomodell, C 700, gick man ifrån iden med kodpluggar.

Kodpluggen innehåller ett bipolärt prom på 4 x 512 bitar (4 x 256 för äldre pluggar). Pluggen kan brännas en gång, blir det fel så är det bara att slänga den. På sluttampen av C600:ans livstid fanns omprogrammerbara kodpluggar som innehöll ett EEPROM och kunde alltså omprogrammeras hur många gånger som helst. Värt sin vikt i guld i dag.

Produktnyckeln

Radion har en lite krånglig "produktnyckel" som finns tryckt på en etikett på varje radio. Med hjälp av den kan man läsa ut vad det är för typ av radio man har stött på.

Hur kontrollerar jag vilka frekvenser radion klarar av?

Först läser du vad det står på kristallerna X, Y och O. Sedan räknar du ut möjliga frekvenser för en kristall i taget enligt följande formel:

Lägsta mottagarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + MF + 1,25
Högsta
mottagarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + MF + 5,25

Lägsta sändarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + 1,25
Högsta
sändarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + 5,25

Skulle det vara en radio med FMO-sändare där FMO:n ligger på samma frekvens som MF:en (vanligast) då skippar man att räkna ut sändarfrekvenserna, de blir nämligen samma som mottagarfrekvenserna!

Radiotyp

MF

Faktor

Antal delband

C602 = 68 - 88 MHz

10,7 MHz

1

3

C604 = 136 - 174 MHz

21,4 MHz

2

3

C605 = 380 - 520 MHz

21,4 MHz

6 (ibland 5)

2R 72 1.jpg

En komplett R 72

R 72 2.jpg

Sedd ovanifrån

R 72 3.jpg

Kontrollpanelen

R 72 4.jpg

Sedd från ena sidan

R 72 5.jpg

Sedd från andra sidan med manual

R 72 7.jpg

Fordonantenn

R 72 8.jpg

Fordonsantenn med magnetfot

R 72 6.jpg

Kabel frö strömförsörjning vid fordonsinstallation

R 72 9.jpg

Handmikrotelefon ihoppfälld

R 72 10.jpg

Handmikrotelefon i driftläge

C600-prodnyckel.gif
R 72 INST 1.jpg
R 72 INST 2.jpg
R 72 INST 3.jpg
R 72 INST 4.jpg
R 72 INST 5.jpg
R 72 INST 6.jpg
R 72 SATSKORT.jpg
C600-anslutningsenhet.jpg
C600-installationsritning.jpg
c600-logik-kretsschema.jpg
C600-manoverenhet-CD.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)