Robot 52 • RB 52 • SS 11

Robot 52 är en kustrobot ämnad att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den franska pansarvärnsroboten SS 11. Robotsystemet grupperades i skärgårds- och kustterräng. Det första lätta kustrobotförbandet med robotsystem 52 infördes operativt i krigsorganisationen i början av 1960-talet.

Funktion

Roboten var trådstyrd med max räckvidd på 3 km. I lätt kustrobotbatteri ingick stab, robotpluton med två lika robotgrupper och en lysraketbemanning samt trosspluton. Varje robotgrupp hade en styrutrustning, som kunde avfyra sex inkopplade robotar. Vid skjutning mot mål på avstånd över 1 km kunde skytten övergå till en styrkikare med mycket god optik för att lättare se robotens bana mot målet. Roboten hade ett rött och ett grönt spårljus. Dessa användes vid skjutning under mörker. Rött spårljus för den vänstra skytten och grönt för den högra. Målområdet lystes upp med 57 mm lysraketer. Skytten styrde manuellt med en liten styrspak och styrsignalerna överfördes per tråd till roboten.

Roboten framdrevs med krutmotorer, en startmotor och en banmotor.

För att få en mot sjömål bättre anpassad effekt utvecklades en speciell sjömålsstridsdel. Pansargranaten från SS 11 blev ett komplement för bekämpning av pansrade amfibiefordon, båtar och fartyg.

Efter 30 års tjänst ersattes RBS 52 av RBS 17 Hellfire.

Data

Längd 1 180 mm

Diameter 168 mm

Spännvidd 360 mm

Vikt 40 kg

Foto: Mats Nässert ©

IMG_1646.JPG
IMG_1647.JPG
IMG_1648.JPG
IMG_1649.JPG
IMG_1650.JPG
IMG_1651.JPG
IMG_1652.jpg