Ränneslätt

Ränneslätt, utanför Eksjö i Småland, anses vara en av landets äldsta militära övningsplatser och mötesplats. Den svenske konungen Erik XIV mönstrade svenska armén där 1564 i samband med kriget mot Danmark. År 1690 blev Ränneslätt permanent övnings- och mötesplats för Smålands kavalleriregemente. Nuvarande bebyggelse började uppföras i början av 1800-talet, och omfattar i dag ett femtontal byggnader av högt kulturhistoriskt värde.

En omständighet som mer än något satte sin prägel på det forna möteslivet på Ränneslätt var platsens omedelbara närhet till Eksjö. Särskilt gällde detta Smålands husarer, som under så gott som hela sin existens hade övningarna förlagda till Ränneslätt. Husarerna blev starkt förknippade med staden Eksjö. Ränneslätt och staden Eksjö representerar tillsammans en 400-årig historia.

Sex soldater dödades vid en övning med stridsvagnsminor på Ränneslätt vid Eksjö i mars 1943. Denna händelse har gett namn åt platsen "mingläntan". Sedan 1928 nyttjas Ränneslätt av Göta ingenjörregemente (Ing 2).

IMG_1508.jpg

Minesstenen på Ränneslätt. I 7 Smålands Grenadjärbataljon.

IMG_1509.JPG

Minesstenen på Ränneslätt. I 7 Smålands Grenadjärbataljon.

IMG_1510.jpg

Minesstenen på Ränneslätt. I 7 Smålands Grenadjärbataljon.

IMG_1511.jpg

Minesstenen på Ränneslätt. I 7 Smålands Grenadjärbataljon. Baksidan.

IMG_1512.jpg

K 4 Smålands husarregemente Lifskavdronens minnessten.

IMG_1514.jpg

K 4 Smålands husarregemente Lifskavdronens minnessten.

IMG_1513.jpg

K 4 Smålands husarregemente Lifskavdronens minnessten.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)