Fälttelefon m/37 • TFN m/37

Fälttelefonapparat m/37, populärt kallad Fältapa, är en robust telefon tillverkad av Telefon AB L.M. Ericsson efter en tysk förebild.

Militärt förrådsnummer är M3926-384010-4,

Låda och lock är av bakelit.

Enheten strömförsörjdes med två 1,5 volt standardceller typ IEC R20 i en bakelithållare som passar i telefonens batterifack.

Handmikrotelefonen är försedd med en tangent (kallas för S/M-omkopplare= Sändning, Mottagning), som vid tal hålls intryckt och kopplar in batteriet så att mikrofonen får ström. Lägger man mikrotelefonen ifrån sig kopplas batteriet bort, så att det inte laddas ur.

Apparaten går att ansluta till en direktlinje eller till en manuell telefonväxel. En telefonväxel av militär typ som fungerar med fälttelefonen är exempelvis telefonväxel 10DL, 24DL, 40 DL eller 100DL. Även den av LME tillverkade fältväxeln ABM 103 kan ha fältapan som anknytning.

Fälttelefonen är också försedd med ringklocka, vevdriven generator (vevinduktor) för att aktivera klockan hos mottagaren samt summer. Summern aktiveras med en tryckknapp och ger en ton i hörtelefonen i förbindelsens andra ände. Den kan användas för att påkalla uppmärksamhet utan att påverka eventuella mellanliggande växlar. Knappen kan användas som en primitiv telegraferingsnyckel för att med morsealfabetet överbringa ett meddelande i sådana fall då förbindelsekvaliteten är så dålig att tal inte fungerar. Räckvidden kan på så sätt utökas, eftersom tonsignaleringen tränger fram bättre än tal. En förutsättning är naturligtvis att berörd personal är telegraferingskunnig. Summern användes även för förbindelsekontroll vid varje skarvställe under utbyggnad av trådlinjen. Som provsignal användes den speciella undersökningssignalen          (US). Summern genererar en mycket kraftig ton och får därför ej användas när det finns risk för att någon lyssnar med luren mot örat i motstationen.

Apparatens ringklocka används i CB-läge som en induktans för att "hålla linjen" vid CB-samtal. Den kopplas då parallellt med linjen för att belasta linjen med den ström som CB-stationen/växeln behöver för att inte uppfatta nedkopplingssignal. En induktans har den egenskapen att den inte kortsluter tal(växel)strömmarna. men likströmmen passerar och håller kopplet uppe mot stationen tills luren läggs i klykan, LB/CB-knappen återvänder då till viloläget och ringklockans metalliska förbindelse med linjen upphör. I detta andra läge på LB/CB-omkopplaren, är ringklockan kopplad i serie med kondensatorn C1.Kondensatorn medger att växelströmmarna vid en inkommande ringsignal påverkar ringklockan,och när telefonisten lyfter på luren och trycker ned LB/CB-omkastaren, så sluts igen den metalliska förbindelsen och stationen/växeln uppfattar det som ett svar och samtal kan etableras.

Då induktorveven är urskruvad täcks hålet av en liten lucka som skyddar innanmätet för ogynnsamt väder.

I lådan ryms löstagbar vev, skruvmejsel med en 6 mm sexkanthylsa i skaftet, handmikrotelefon, extra enkelhörtelefon samt batteriet. Skruvmejseln är mycket kort för att kunna användas vid arbete i telefonväxlars korskoppling. Enheten bärs med den medföljande axelremmen. På lådans lock finns en bokstaveringstabell.

Den ursprungliga apparaten m/37 var konstruerad enbart för äldre telefonnät med lokalbatterisystem (LB). På 1940-talet modifierades apparaten så att den försågs med en klyka,(liksom en tryckknapp märkt LB/CB med mekanism som gjorde att man kunde välja trafiktyp) som handmikrotelefonen kunde hängas på. Därmed kunde apparaten användas även i centralbatterisystem (CB). Den modifierade apparaten fick modellbeckningen m/37-47 och känns igen även om den är packad och med locket påsatt genom att en röd fyrkant målats på lådans kortsida.

I CB-system används inte vevinduktorn för påringning, utan anrop görs genom att man lyfter handmikrotelefonen från klykan och LB/CB-knappen trycks ned, och slutsignal ges genom att man lägger den tillbaka på klykan.

Vid CB-nät strömförsörjs nätet visserligen från telefonväxeln, men fältapparatens mikrofon och summer kräver för att fungera fortfarande att batteri finns monterat, beroende på att den enhet i telefonen som behöver energi, dvs mikrofonen, aldrig har metallisk kontakt med linjen.

Som tillbehör finns en fingerskiva, som kan kopplas i serie med linjen. Man kan då även ringa i automatiserade nät, ATN, allmänna telefonnätet. Specialfunktioner i dagens elektroniska telefonväxlar, som kräver stjärna, fyrkant eller den s.k. R-knappen medges dock inte då telefon m/37-47 används.

Text från Wikipedia. Foto: mats Nässert

FÄLTAPA FRAMIFRÅN.JPG

Fältapa.

FÄLTAPA LOCK.JPG

Lockets ovansida.

FÄLTAPA GAVEL M LUCKA.JPG

Gavelsida med lucka för induktionsvev.

FÄLTAPA INDVEV ANSLUTEN.JPG

Induktionsveven monterad. Induktionsvev används när man ringer på egen linje, direktförbindelse.

FÄLTAPA LOCKET AV.JPG

Locket avtaget.

FÄLTAPA TBH.JPG

Telefonens tillbehör, handmikrotelefon, hörtelefon, induktionsvev och skruvmejsel.

FÄLTAPA BATTHÅLLARE MED LOCK.JPG

Batterihållare och fastsättningslucka.

FÄLTAPA HANDMIK O HÖRTFN ANSLUTNA.JPG

Handmikrotelefonen och hörtelefonen monterade.

FÄLTAPA ANSLUTNINGAR (kopia).jpg

La och Lb där ansluter man telefonkabel när man bygger egen linje, exvis 1000DL. Om man kopplat in sig på TVT ansluter man fingerskivans kabler i La respektive Lb. LB - CB. LB = Lokalbatteri skall användas när man ringer med induktionsvev. CB = Centralbatteri skall ställas om till CB när man anslutit fingerskiva. Summer kan man avge summertoner, moressignalering. FÅR INTE ANVÄNDAS OM TELEFONIST HAR HÖRTELEFONEN PÅ ÖRAT, HAN KAN DÅ BLI DÖV!!!

Tfn m 37 m fingerskiva 1.JPG

Fältapa med fingerskiva 1. Fingerskiva används när man är inkopplade på TVT på så kallad uppring förbindelse.

Fältapa inv hö.jpg

Fältapan sedd invändigt. Höger sida.

Fätapa inv vä.jpg

Fältapan sedd invändigt. Vänster sida.

Fätapa inv hö kort.jpg

Fältapan sedd invändigt. Höger kortsida med induktionsvev och skruvmejsel.

Fältapa inv vä kort m lock.jpg

Fältapan sedd invändigt. Vänster kortsida med locker som håller batterihållaren på plats.

Fältapa inv vä kort batt.jpg

Fältapan sedd invändigt. Höger kortsida med locket som håller batterihållaren på plats avtaget. Batterihållaren med två 1,5 volts stavbatterier.

Tfnapp Beskr 1973 kopia.jpg

Beskrivning.

TFNAPPLB-CB-OMKOPPLARE 1968 kopia.jpg

Lathund hur telefonen skall användas.

F 1972 kopia.jpg

Beskrivning del 2, funktionskontroll.

TFNAPP M FINGERSKIVOR MVSCH 1972 kopia.jpg

Materielvårdsschema.

TFNAPP MT RDK 1972 kopia.jpg

Reservdelskatalog.

Fältapa 37 TBHlista sid 1.jpg

Tillbehörslista till Fältapa.

Fältapa 37 TBHlista sid 2.jpg

Tillbehörslista till Fältapa.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)