Mintändare 15

Allmänt

Mintändare 15 är av en fullbreddsutlösande mekanisk spröttändare avsedd för stridsvagnsmin 5. Utan spröt är mintändaren enbart tryckutlösande. Om mintändaren överkörs av band eller hjul utlöser mintändaren utan fördröjning (momentant).

Sprötet är böjligt och minan behöver inte förankras. Mintändaren kräver minst 30o böjning och sprötpåverkan under en viss tid för att utlösning skall ske. Tiden är tilltagen så att minan verkar i stridsvagnen även om den är försedd med minvält, kättingridå eller liknande.

Mintändaren är återsäkringsbar och kan återanvändas.

För högsta säkerhet vid återsäkring kan tändkedjans status kontrolleras genom ett fönster på mintändarhuset. Grönt innebär att tändaren är återsäkringsbar. Rött innebär röjning genom sprängning.

Mintändaren är inte rubbningsskyddad.

Data

Förrådsbeteckning M4705-410801

Förrådsbenämning MINTÄNDARE 15

TF-kod D-335-1

Tändarens vikt 0,4 kg

Höjd över minan 110 mm (till sprötfäste)

Diameter 65 mm

Sprötets längd 650 mm

Sprängämnets vikt

• pentyl, blyazid, tetrazin 0,11 kg

• hexogen 5,8 g

Prestanda fullbreddsutlösning mekanisk spröttändare

• utlösningstryck 30o utböjning av sprötet

ca 150 N (15 kg) med fördröjning

• utlösningstryck

brytutlösare ca 2 000 N (200 kg

Förpackning och märkning

• Låda med 10 tändare 10 kg

• Enhetslast, lastpall nr 6

27 lådor med 270 tändare 300 kg

Konstruktionen och funktion

Mintändaren är huvudsakligen byggd i plast. Underdelen som innehåller detonatorn är tillverkad i aluminium. Mintändarens överdel är i transportläge täckt av en löstagbar huv. Huven sitter fäst på mintändaren med snäpplås. Under huven finns sprötfäste och säkringsvred. På sprötplattan monteras sprötet när minan läggs ut. Huven hänger då kvar i mintändaren i sin lina.

Om sprötet på en osäkrad mintändare böjs överförs rörelsen via sprötfästet till tryckplattan. Tryckplattan påverkar vaggan och spänner spröt-, driv- och tändspetsfjädrarna. Om tryckplattan återgår innan utlösning av slagtändaren skett avlastas samtliga fjädrar och tändaren återgår till ursprungsläget.

Vaggans läge som bestäms av tryckplattan kan avläsas genom fönstret i det yttre huset. Då tryckplattan är nertryckt pressas sliden neråt av drivfjädern. Rörelsen bromsas av hämverket som på detta sätt bestämmer fördröjningstiden.

Om mintändaren körs över av band eller hjul pressas sprötfästet via sprötplattan ner i mintändaren, varvid fjäderplattans ben pressar sliden förbi hämverket till utlösningsläget, varvid omedelbar tändning sker.

Sprängkapseln som är monterad i vaggan initierar den i underdelen monterad detonatorn.

Handhavande

Här redovisas de åtgärder som berör mintändare 15. Vid utläggning skall även regler för hantering av stridsvagnsmina 5 tillämpas.

Aptering av stridsvagnsmina 5

 1. Kontrollera att mintändaren är hel och att skyddshuven sitter på. (Skyddshuven fungerar som transportsäkring).

 2. Kontrollera att gröna indikeringen och bokstaven S (S-säkrad), syns i mintändarens fönster.

 3. Lägg ut minan på marken eller i en mingrop. Mingropens djup skall vara högst 14 cm, så att skarven mellan mintändarhuset och skyddshuven kommer att ligga i nivå med omgivande mark.

 4. För ner mintändaren i mintändarläget på minan.

 5. Fatta under skyddshuven och skruva fast den säkrade mintändaren medurs så att packningen tätar.

 6. Lossa skyddshuven genom att vrida den moturs. Lägg huven bredvid minan.

 7. Fatta i sprötplattan och skruva fast sprötet medurs.

 8. Maskera minan. Lämna om möjligt fönstret fritt.

 9. Osäkra mintändare genom att vrida vredet moturs mot stopp.

OBS!

Utan spröt fungerar mintändaren som tryckutlösara mot band och hjul.

Varning!

Osäkrad mintändare får inte flyttas eller rubbas; sprötet får inte vidröras.

Återtagning av stridsvagnsmina 5 med mintändare 15

Varning!

Sprötet på osäkrad mina får inte vidröras.

 1. Ta försiktigt bort så mycket av maskeringen att fönstret friläggs

 2. Kontrollera fönstret på mintändaren.

• Grön bakgrund med bokstaven S indikerar återtagningsbar.

• Röd bakgrund med bokstaven A indikerar blindgångare.

Mintändaren är inte återtagningsbar.

Mintändaren kan inte återsäkras.

Varning!

Mina med mintändare 15 med röd markering får inte röras utan skall röjas på platsen genom sprängning.

 1. Mintändare som visar grönt och bokstaven S säkras genom att man vrider vredet medurs över ett snäppläge mot st opp.

 2. Fatta i sprötplattan och skruva loss sprötet moturs.

 3. Sätt på skyddshuven. Vrid huven medurs över ett snäppläge.

 4. Fatta under skyddshuven och skruva ut mintändaren moturs ur minan.

 5. Lägg tillbaka mintändaren och sprötet i förpackningen.

 6. Ta upp minan.

Fredsmateriel

Blind stridsvagnsmintändare 15

Allmänt

Blind mintändare 15 är en fullbreddsutlösande blind mintändare avsedd för utbildning. Mintändare apteras i blind stridsvagnsmina 5.

Mintändaren är återsäkringsbar och kan återanvändas. Efter utlösning kan mintändaren återställas, om den inte skadats.

Mintändaren har samma yttre form som den skarpa mintändaren med undantag för återställningsknappen på den blinda detonatorn. Konstruktionen skiljer sig från den skarpa.

Data

Förrådsbeteckning M4957-054131

Förrådsbenämning BLIND MINTÄNDARE 15

TF-kod =-000-1

Förpackning och märkning

Förpackning: enligt den skarpa tändaren

Märkning: enligt bilden nedan

Handhavande

Utläggning av blind stridsvagnsmina 5 med blind mintändare 15

• Hantering sker som vid skarp mina.

Upptagning av blind stridsvagnsmina med blind mintändare 15

 1. Fatta i sprötplattan och skruva loss sprötet moturs.

OBS!

För att förhindra skador på mintändaren får säkring ske först efter punkt 4.

 1. Skruva ur mintändaren moturs ur minan.

 2. Dra ur återställningsknappen så långt att mintändaren återställas.

 3. Kontrollera att grön indikering, bokstaven S (S=Säkrat) syns i mintändarens fönster.

 4. Säkra mintändaren.

 5. Skjut in återställningsknappen.

 6. Sätt på skyddshuven.

 7. Lägg tillbaka mintändaren och sprötet i förpackningen.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8763.JPG
IMG_8764.JPG
IMG_8765.JPG
IMG_8767.JPG