Blekingebrigaden • IB 11

Bildades 1949 genom att fältregementet Blekinge regemente (I 41) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Kronobergs regemente huvudbrigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66 och IB 77. När Kronobergsbrigaden (IB 41) utgick ur krigsorganisationen 1991, bytte IB 11 namn till Kronobergsbrigaden för att återknyta till regementsnamnet. Brigaden kom att avvecklas den 30 juni 1992 i samband med försvarsbeslutet 1992.

Rättelse: Här föreligger en missuppfattning. IB 11 (Kronobergsbrigaden) omorganiserades till brigad 77, medan IB 41 (Blekingebrigaden) blev kvar i org 66R. För att förtydliga skillnaden i taktisk och operativ förmåga benämndes IB 66R-brigaderna under en kort period för skytteregementen, men brigadbegreppet återtogs efter några år. Rättat av I S, kompanichef, stabschef och stf brigadchef för Kronobergsbrigaden.

Denna text är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_regemente

IB 11 logga.jpg