Förrådsbyn i Horda

År 1968 inköpte Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) ett större område i samhället Horda för att där upprätta en hel förrådsby avsedd för beredskapsändamål. På fastigheten låg redan ett byggnadskomplex som ursprungligen fungerade som möbelfabrik. Sedermera har ASEA tillverkat svetselektroder i utrymmena.

Sammanlagt åtta dylika förrådsbyar tillkom i landet under ÖEF:s försorg. Varje komplex hade två fast anställda. Hundratals friliggande förråd fanns även utspridda där man utförde tillsyn och omsättning av skilda produkter. Ofantliga kvantiteter som representerade enorma värden lagerhölls av ÖEF och enkelt uttryckt utgjorde dessa varor Sveriges strategiska reserv. ÖEF bytte 1986 namn till Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB).

Ett flertal stora magasin uppfördes i anslutning till den gamla möbelfabriken och i mitten av 1970-talet hade man uppnått tillräcklig lagervolym. Endast mindre nytillskott har därefter tillkommit. Centralförråden i Horda var numrerade ett till nio där nummer nio utgjordes av själva fabriksbyggnaden där kontor och personalrum också inrättades. Sammanlagt fanns cirka 15 000 kvadratmeter lagringsytor.

Under de båda stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) hämtades en hel del utrustning från Horda, framförallt elverk, som kom att användas på en rad platser runt om i Småland.

Man hade kapacitet att dra igång tillverkning av batterier. F.d. maskiner

från Tudor hade överförts till Horda. Prövades vid ett flertal tillfällen.

Här lagrades även råvaror till tvättmedel men själva tillverkningsfunktionen saknades.

Text: Samuel Palmblad

Foto: Mats Nässert

IMG_3505.JPG

När man kör väg 25 från Växjö mot Värnamo, straxt innan man kommer fram till Horda och ser till vänster kan man skymta förrådsanläggningen.

IMG_3507.JPG

När man kommer in på området finns en stor mängd byggnader. Följ med på en rundvandring.

IMG_3513.JPG

Huvudbyggnaden.

IMG_3514.JPG

Det finns många prång och smala utrymmen.

IMG_3515.JPG

Det finns även en hel mängd nya byggnader.

IMG_3517.JPG
IMG_3523.JPG
IMG_3524.JPG
IMG_3533.JPG
IMG_3535.JPG
IMG_3541.JPG
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)