Kungl. Göta Ingenjörregemente • Ing 2

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är ett svenskt ingenjörförband inom Försvarsmakten som verkat i olika former
sedan 1878. Förbandet är förlagt inom Eksjö garnison i Eksjö, Småland.

Historia

Regementet har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan
överfördes till Karlsborgs fästning. Bataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892
ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till
fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt
Fälttelegrafkåren (Ing 3).
1963 blev Göta ingenjörkår ett renodlat utbildningsförband och fick regementsstatus och tilldelades namnet Göta
ingenjörregemente. Genom försvarsbeslutet 1992 reducerades dock förbandet till kår 1994, detta tillsammans med
övriga förband som ej utbildade förband i regementes storlek inom krigsorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 2000 kom Bodens ingenjörkår (Ing 3) att avvecklas som självständigt förband den 30 juni
2000 och uppgick som Norrlands ingenjörbataljon inom Norrbottens regemente (I 19). I samband med
försvarsbeslutet återfick Göta ingenjörkår regementsstatus och namnet ändrades åter till Göta ingenjörregemente. Då
Norrlands ingenjörbataljon avvecklades den 31 december 2005 i samband med försvarsbeslutet 2004 och inordnades
som kompani inom Norrbottens regemente, blev Göta ingenjörregemente det enda kvarvarande aktiva förbandet
inom truppslaget.

Förläggningsplatser

Regementet har varit förlagt i Stockholm, Karlsborg innan det flyttades till Eksjö år 1928 och övertog det nedlagda
Smålands husarregementes kaserner.

Fälttecken

Regementet fick i augusti 2006 ta emot ett nytt fälttecken av överbefälhavare Håkan Syrén. Den nya fanan har tre
kronor och Göta Ingenjörregementes märke tecknat på svart botten. Tidigare har två fanor funnits eftersom Ing 2 fick
ta över den fana som gamla I 12 i Eksjö förde. Dessa två olika har nu ersatts av endast en fana, dessutom finns även
segernamnen på olika slag med i överkant på fanan.

Verksamhet

Inom regementet ingår Fältarbetsskolan (FarbS) och utbildningsgruppen Norra Smålandsgruppen (NSG).

Grundutbildning

Det utbildas omkring 250 värnpliktiga på regementet under 2009.
• 211 kompaniet: Del av Ledningspluton.
• 214 kompaniet: Stab- och trosspluton, två
ingenjörplutoner samt Maskinpluton.
• Amröj enheten: En EOD-pluton.
• 222 kompaniet: En ingenjörpluton samt två
Insatsplutoner.

Nordic Battlegroup

Göta Ingenjörregemete var ansvarigt för utbildningen av 21. ingenjörkompaniet (21. Engineer Coy) samt 23.
Geospatial Support Group för Nordic Battlegroup 08. Förbandet stod i beredskap mellan 2008-01-01–2008-06-30.
Major Johan Lindqvist var chef för ingenjörkompaniet.

Övrigt

Inom Eksjö garnison finns bland andra Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) inrymt.
Ny regements- och garnisonschef är från och med 15 december 2006 överste Tommy Karlsson.

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Göta_ingenjörregemente

448px-Göta_ingenjörregemente_vapen.svg.png

Ing 2 heraldiska vapen.

IMG_7949.JPG
IMG_7948.JPG
IMG_7947.JPG
Ing 2-2.jpg

Kungl. Göta Ingenjörkårs kasern.

Före detta Husarkasernen K 4.

Ur Mats Nässerts bildarkiv.

Nyaing2fana.jpg

Fanvakt med Ing 2 fana.

Ing-1.jpg

Brobygge.

Kan möjligen vara från Ing 2.

Bilden ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

Ing 2-10.JPG
Ing 2-11.JPG
Ing 2-12.JPG
Ing 2-13.JPG
Ing 2-14.JPG
Ing 2-15.JPG
Ing 2-16.JPG
Ing 2-17.JPG
Ing 2-3.JPG
Ing 2-4.JPG
Ing 2-5.JPG
Ing 2-6.JPG
Ing 2-7.JPG
Ing 2-8.JPG
Ing 2-9.JPG