Teletypskrivare - Telex

Telex, tidigare även kallad abonnenttelegrafi, är en förkortning av Teleprinter Exchange Service. Telex är maskinsänd telegrafi mellan enskilda abonnenter och handhas med hjälp av en teleprinter.

Telex i Sverige

Landets första telexstation var en provisorisk manuell station som öppnade den 16 augusti 1945 i Stockholm. Till stationen anslöts nyhetsbyråerna Associated Press och United Press. 1946 togs tre automatiska telexstationer av märke Siemens i bruk. Dessa var placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö och totalt var åtta abonnenter anslutna. Antalet abonnenter växte fort och kulminerade 1986 med 19 660 abonnenter.

Redan från början utgjorde en stor andel av telextrafiken internationella skrivningar. Dessa förmedlades i början manuellt, men trafiken växte snabbt och det blev nödvändigt att automatisera även denna trafik. 1956 infördes automatisk trafik mot Danmark, och 1964/65 utväxlades 92% av utlandstrafiken helt automatiskt.

Antalet stationer i nätet växte också och var som flest under 1970-talet - 31 stycken. 1987 bytte man från elektromekaniska stationer till AXB 20-stationer, baserade på AXE-arkitekturen. Under senare delen av 1980-talet började antalet abonnenter minska i och med att datorkommunikation och fax ökade. Även trafiken vände nedåt – mellan 1983/84 och 1994 minskade antalet taxerade minuter till en femtedel. 2000 stängdes slutligen stationen i Stockholm och de kvarvarande abonnenterna överfördes till Swisscoms telexcentral i Lugano.

I telexnätet har Sverige landsnummer 54.

 

Text från Wikipedia. Foto: Mats Nässert ©

Telerypskrivare.jpg

Denna teletypskrivare finns i vårt museum.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)