Skillingaryd

Skillingaryds skjutfält är ett militärt övningsfält som ligger på båda sidor om E4:an vid samhället Skillingaryd i Jönköpings län, Småland.

Redan under 1600-talet övades det på Slätten i Skillingaryd. 1677–1914 övade och mönstrade Jönköpings regemente (I 12) i Skillingaryd. De flesta av de unika byggnaderna från regementets tid i Skillingaryd finns bevarade. Sedan ett antal år tillbaka är dessa byggnader tillsammans med marken byggnadsminnesförklarade.

Skjutfältet tillhör Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö, men är även övningsplats för bland annat Skaraborgs regemente (P 4). Tidigare hade även Wendes artilleriregemente (A 3), Smålands artilleriregemente (A 6) och Jönköpings regemente (I 12) Skillingaryds skjutfält som övningsplats. Även förband ur Kronobergs regemente (I 11) i Växjö förlade vissa övningar till Skillingaryd. Artilleriskjutskolan (ArtSS) var förlagd här fram till flytten 1948 till Villingsbergs skjutfält.

Två 10,5 cm haubits m/02-33.

Minnesstenen.

Minnesstenen inskription.

Minnesstenen inskription.

Minnesstenen inskription.

Minnesstenen baksidan.

Den så kallade Oscarsstenen.

Den så kallade Oscarsstenen.

Den så kallade Oscarsstenen inskription.

Oscar II namnteckning på den så kallade Oscarsstenen.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)