Vårt museum

Smålands Militärhistoriska Centrum

SMHS driver tillsammans med Stiftelsen Smålands Militärhistoriska Samlingar ett militärmuseum i före detta Förråd 101 i Delary. Inriktningen är att visa de förband med krigsorganisationer som finns och har funnits i Småland.

Museet bär namnet Smålands Militärhistoriska Centrum. Det är i alla avseenden det ledande militärmuseet i Småland.

I vår basutställning visas vpl Svensson och hans kollegor i WP och NATO.

Du kan även lära dig om de flygbaser som funnits och finns i Småland.

Vilka arméförband hade vi i Småland?

Hur var kustartilleriförbanden längs smålandskusten och på Öland organiserade?

Är du intresserad av teknik? I museets utställning finner du radiostationer, trådmateriel, utrustning för service och underhåll.

I museets fordonshall kan du följa den motorfordonshistoriska utvecklingen i försvaret.

Museet har även ett kärrförråd. Här samlar vi kärror och vagnar.

I museets pjäshall kan du ta till dig delar av artilleriet och dess pjäser.

Detta är bara ett axplock ur våra utställningar.

Museet tillförs ständigt nya föremål. Efter katalogisering så exponeras föremålen i museets lokaler.

Kom, se och lär!

Det gäller att ha hög precision i det man gör när ett museum skall bli till.

Vår utställningshall under uppbyggnad. SMHS sekreterare och kassör i målartagen.

Magnus en annan flitig museibyggare.

Här får man en uppfattning av hur vissa av våra utställningar kan te sig.

Nu börjar KA Småland - Öland ta form

En titt in i utställningshallen.

Avdelningen för sambandstjänst.

Avdelningen för gott och blandat.

Arméförband i Småland. Här kan du ta del av vad som funnits och vad som är kvar av de arméförband som verkat i landskapet.

Flygbaser i Småland. Här kan du ta del av vad som funnits i landskapet.

Infanteribrigaden vad var det för något? Det fanns fyra stycekn i Småland. Kom hit och ta reda på det.

Bandpansarvärnskompaniet. Var ett brigadförband. Vad hade man för utrustning, var i organisationen fanns kompaniet? En kunskapslucka att fylla igen?

En vy över vår utställningshall.

Värnpliktige Svensson.

Till vänster om vpl Svensson finner du Warszawapakten och till höger om Svensson NATO. Sverige var inklämt mellan dessa två försvarspakter. Detta kommer att åskådliggöras i vår utställning. Likaså begreppet "KALA KRIGET".

På en av museets kortväggar kommer du att finna en väggmålning. Den kommer att illustrera flyget i Småland. Här ser du ett ladvärn och en 32.a drar fram över trädtopparna.

Eb J 29 är en annan del av väggmålningen.

En Lansen som du hittar i väggmålningen. När målningen är klar har alla delbilder knutits ihop till en helhet. Detta du ser nu är en försmak av vad det kan bli.

Nya montrar monteras.

Nya montrar monteras. Kontroll att de står i våg.

Nya montrar monteras.

Nya montrar monteras. Provhängning av glasdörrar.