Vårt arkiv

Under denna flik kommer vi att presentera våra arkiv. Dessa kommer att vara uppdelade i följande delar. 
Referensbiblioteket: Det kommer att innehålla litteratur med militärhistorisk inriktning. 
Du kommer även att finna militära reglementen, instruktionsböcker, reservdelskataloger
samt övriga böcker som handlar om vår verksamhet.
Bildarkivet: Bildermed militärhistorisk inriktning.
Klipparkivet: Här kommer det att finnas olika klipp från tidningar och tidskrifter som stämmer in på vår verksamhet.
Ljudarkivet: Här kommer du att finna ljud som har anknytning till det vi skall arbeta med.
Uppsatser och rapporter: Under denna rubrik kommer vi att samla olika typer av avhandlingar som 
våra medlemmar forskat fram men även andra militärhistoriskt intresserade människor skall kunna publicera sina egna forskningsresultat.
Föremålsdatabas: Vi skall diskutera huruvida vi skall publicera hela eller delar av vårt föremålsbestånd. 
Vi ber att få återkomma när vi ventilerat denna fråga med den professionella museivärlden.
Alla arkiven kommer att vara i digital form, alltså i väl fungerande databaser.
Alla arkiven kommer att vara i digital form, alltså i väl fungerande databaser.

Partibok DDR